پیشنهادات کاری ما

به ما بپیوندید و به برهم زدن بازار شرکت کمک کنید!

ما فرصتی فوق العاده برای یادگیری و پیشرفت به شما ارائه می دهیم تا توسعه و بخشی از یک تجربه هیجان انگیز تیم ما باشید.

تماس با ما برای فرصت های شغلی

درباره ما

درباره ما

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.