تبریز ایران

حضور در مراسم مهمترین رویداد استارت آپی تبریز 

دکتر امیر اصیل ضمن حضور در همایش اینوتکس تبریز در کنار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی ، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، مدیر فن بازار شهرک های صنعتی طرحهای ارائه شده را داوری نمودند.

مصاحبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری با شبکه سهند آذربایجان شرقی

دکتر امیر اصیل در حاشیه نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ربع رشیدی با شبکه سهند آذربایجان شرقی در خصوص طرحهای دانش بنیان گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین فعالیت های سایبری این گروه و برنامه های آتی مصاحبه اختصاصی داشتند. 

مصاحبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری با ماهنامه تحلیل

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر با ماهنامه تحلیل در خصوص دستاوردهای یک ماه اخیر مصاحبه ویژه داشتند.

مصاحبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری با نشریه ربع رشیدی

در این مصاحبه 20 طرح سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر که به نمایشگاه ربع رشیدی آورده شده بود تشریح گردید.

 

G